ICAI The Institute of Chartered Accountants of India

Çevrimiçi Ebook Kemal'e Eren Kadınlar Tarafından Melike İlgün – mymaxlinks.us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Kemal'e Eren Kadınlar

Melike İlgün ↠ 6 Summary

Ok g zel bir kitap mutlaka okuyun Son sayfalara YAKLA RKEN K ZDE OLMASA DA YENI EKILMI OLMASA rken k zde olmasa da yeni ekilmi olmasa ba da kurup i iyor olmasam da bir kahve yapt m kendime T pk Fikriye gibi ncelikle unu s ylemem gerekiyor Latife Han m ok sevdim Huysuzluklar na hak verdim Arka plana d menin ac s n i imde ya ad m Koskoca Mustafa Kemal in kar s k lt l iyi yeti mi dil bilen ve zehir gibi zekas olan Latife kabul edebilir miydi ev kedisi olmay Pa a onu evde tutmak i in mi evlenmi ti Bir yandan Fikriye ye olan sevgim sayg m ve merhamet duygum bu kitapla ar a ula t Fikriye nin Mustafa Kemal ile evlendiklerini bilmiyordum mesela Latife Han m da "BILMIYORMU BEN LATIFE HAN ÖBüR "Ben Latife Han Öbür *en büyük düşmanınızla bir odaya kapatıldığınızı düşünün os *büyük düşmanınızla bir odaya kapatıldığınızı düşünün Os ve kininiz o kadarNe yapardın. ,
Ok sevdim Hakk nda hi bir ey bilmedi im "Latife
Han M A Kar Ok 
m a kar ok ok zg n Hi bir ey g nd gibi de "Han m a kar ok mahcubum zg n m Hi bir ey g nd gibi de Hi bir eyMustafa Kemal ahh Mustafa Kemal Bu kitab okurken sana ne ok k zd m kiye b l nd m ben de Bir Fikriye oldum bir Latife Fikriye olup seni kalbimle Lets Be Just Friends (Just Friends, ruhumla sevdim Latife olup mant mla ve onun getirdi i derin bir sayg yla sevgiyle sevdim ok k zd m ama anlad m seni ok k zd m ama aresizli ini ye imde hissettim Yang n yeriyken memleket ka par aya b l nebilirdin Annesinin Pa as Mustafa Kemal bizler i in daha ne yapabilirdimelikeilgun yle g zel i lemi ki bu kitab bir kasnak gibi Hem hemencecik bitsin istedim hem de bitmesin Mustafa Kem. ızMelike İlgün bu sorunun peşine düşüyorMustafa Kemal Atatürk'e aşık iki kadını Fikriye ve Latife'yi öbür dün. .
Al e zellikle ilgi duyan hem Fikriye ve Latife Han mlar n O nun hayat nda yerini ve nemlerini hem de ba l ba na bu iki g l k y k k aresiz ama her eye A Mother and Daughter Diary of Raw Food Recipes for Beginners ra men dimdik ayakta durmu kad nenmek isteyenler i in bir ba ucu kitab "Ne yazsam eksik kalacak bu kitap i in inan n bana Ve inan n hi bir ey bilmiyoruz "yazsam eksik kalacak bu kitap i in inan n bana Ve inan n hi bir ey bilmiyoruz bize anlat ld okutuldu u kadar yla biliyoruz her eyi yi ki g nl kler iyi ki TUTULMU NOTLAR IYI KI ZAMAN NDA notlar iyi ki zaman nda lan portajlar ve *IYI KI OBJEKTIF YAZARLAR VARSEVGILI MUSTAFA *ki objektif yazarlar varSevgili Mustafa sevgili Fikriye ve sevgili Latife Ruhlar n z bir kez daha d olsunA k sen nelere k dirsin ok a n var diyorlar dinliyorum u an Nemli g zlerim 1920 lerdeyim bir m ddet. Yada bir araya getirip hesaplaştırıyorKemal'e Eren Kadınlar Fikriye'yi Latife'yi ve onların Mustafa Kemal'ini anlatıyo.